Współpraca z nami

zapewnia kompleksowe wsparcie działalności Firm i Instytucji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Danych Osobowych pelniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych. Zajmujemy się również obsługą zgłoszeń naruszenia prawa Unii, audytami w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjności. Prowadzimy szkolenia w zakresie Pierwszej Pomocy, wykonujemy nadruki na odzieży, realizujemy zlecenia wykonywane Dronem i czarterujemy łodzie motorowe.

BHP

Zapewniamy Państwu pełen pakiet usług eksperckiego doradztwa, oraz administracyjnego i szkoleniowego wsparcia w dziedzinie BHP dla wszystkich grup zawodowych. Dokonujemy rzetelnej oraz przejrzystej oceny ryzyka zawodowego, a także przeprowadzamy postępowania powypadkowe.

PPOŻ

Wykonujemy okresowe przeglądy, konserwację oraz remonty zarówno podręcznego sprzętu gaśniczego - gaśnic i hydrantów, a także stałych urządzeń przeciwpożarowych i gaśniczych. Prowadzimy szkolenia oraz zapewniamy nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

RODO

Przygotowujemy wymaganą prawem dokumentację związaną ze zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz doradzamy w sposobach zabezpieczeniach systemów. Prowadzimy audyty zgodności z RODO oraz szkolimy pracowników w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

PIERWSZA POMOC

Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy to bardzo istotny element łańcucha bhp. Szkolenia opieramy na najnowszych wytycznych i standardach w zakresie resuscytacji krążeniowo oddechowej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych ratowników medycznych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W zależności od potrzeb pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych, zarówno doradczą jak i ze zgłoszeniem do Urzędu Ochrony Danych. Realizacji zadań podejmuje się jeden z naszych Managerów Bezpieczeństwa Informacji

OBSŁUGA SYGNALISTÓW

Przygotowujemy dokumentację związaną z obsługą zgłoszeń od Sygnalistów, oraz udostępniamy dedykowany kanał wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa Unii. Zapewniamy także audyty w zakresie zgodności z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności.

KADRY I PŁACE

Zapewniamy fachowe doradztwo oraz przygotowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji pracowniczej dotyczącej Kadr i Płac.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizujemy usługi w zakresie ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami ustawowych uregulowań, nakładających na przedsiębiorców szereg obowiązków, wymaganych uzgodnień i decyzji oraz składanie raportów.

USŁUGI DRONEM

Realizujemy usługi fotograficzne i filmowe z wykorzystaniem Drona. Zdjęcia obiektów, terenów lub film, to nie tylko doskonała forma reklamy czy podbudowa tworzonej dokumentacji, ale zarazem doskonała pamiątka oraz oszczędność poniesionych kosztów i czasu.

NADRUKI

Wykonujemy nadruki na odzieży użytkowej, roboczej, sportowej oraz kamizelkach ostrzegawczych. Nasza specjalność to nadruki wykonywane technikami sublimacji, flex i flock.

CZARTER JACHTÓW

Już niebawem zaoferujemy Państwu możliwość czarteru łodzi motorowych typu Hauseboat oraz szkoleń w zakresie uprawnień do prowadzenia jachtów motorowych.

Nasz Zespół

tworzą eksperci w dziedzienie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Danych Osobowych, Kadr i Płac.

Piotr Bucior

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Marek Mróz

Główny Specjalista ds. Bhp / Inspektor Ppoż
Manager Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych / Audytor ISO 27001

Monika Kawa

Specjalista ds. Kadr i Płac / Główny Specjalista ds. Bhp / Inspektor Ppoż / Inspektor Ochrony Danych

Edward Dybowski

Główny Specjalista ds. Bhp / Inspektor Ppoż
Manager Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych / Audytor ISO 27001