Współpraca z nami

zapewnia kompleksowe wsparcie działalności Firm i Instytucji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Danych Osobowych, włącznie z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych. Zajmujemy się również obsługą zgłoszeń naruszenia prawa Unii, audytami w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjności. Prowadzimy także szkolenia w zakresie Pierwszej Pomocy, wykonujemy nadruki na odzieży oraz realizujemy zlecenia wykonywane Dronem i czarterujemy łodzie motorowe.

BHP

Zapewniamy Państwu pełen pakiet usług eksperckiego doradztwa, oraz administracyjnego i szkoleniowego wsparcia w dziedzinie BHP dla wszystkich grup zawodowych. Dokonujemy rzetelnej oraz przejrzystej oceny ryzyka zawodowego, a także przeprowadzamy postępowania powypadkowe.

PPOŻ

Wykonujemy okresowe przeglądy, konserwację oraz remonty zarówno podręcznego sprzętu gaśniczego - gaśnic i hydrantów, a także stałych urządzeń przeciwpożarowych i gaśniczych. Prowadzimy szkolenia oraz zapewniamy nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

RODO

Przygotowujemy wymaganą prawem dokumentację związaną ze zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz doradzamy w sposobach zabezpieczeniach systemów. Prowadzimy audyty zgodności z RODO oraz szkolimy pracowników w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

PIERWSZA POMOC

Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy to bardzo istotny element łańcucha bhp. Szkolenia opieramy na najnowszych wytycznych i standardach w zakresie resuscytacji krążeniowo oddechowej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych ratowników medycznych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W zależności od potrzeb pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych, zarówno doradczą jak i ze zgłoszeniem do Urzędu Ochrony Danych. Realizacji zadań podejmuje się jeden z naszych Managerów Bezpieczeństwa Informacji

OBSŁUGA SYGNALISTÓW

Przygotowujemy dokumentację związaną z obsługą zgłoszeń od Sygnalistów, oraz udostępniamy dedykowany kanał wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa Unii. Zapewniamy także audyty w zakresie zgodności z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności.

KADRY I PŁACE

Zapewniamy fachowe doradztwo oraz przygotowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji pracowniczej dotyczącej Kadr i Płac.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizujemy usługi w zakresie ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami ustawowych uregulowań, nakładających na przedsiębiorców szereg obowiązków, wymaganych uzgodnień i decyzji oraz składanie raportów.

USŁUGI DRONEM

Realizujemy usługi fotograficzne i filmowe z wykorzystaniem Drona. Zdjęcia obiektów, terenów lub film, to nie tylko doskonała forma reklamy czy podbudowa tworzonej dokumentacji, ale zarazem doskonała pamiątka oraz oszczędność poniesionych kosztów i czasu.

SPRZĘT I OZNAKOWANIE

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również możliwość zaopatrzenia się w sprzęt oraz oznakowanie związane zarówno z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną danych osobowych. Wykonujemy także znaki według indywidualnych wymagań klienta.

NADRUKI

Wykonujemy nadruki na odzieży użytkowej, roboczej, sportowej oraz kamizelkach ostrzegawczych. Nasza specjalność to nadruki wykonywane technikami sublimacji, flex i flock.

CZARTER JACHTÓW

Oferujemy Państwu możliwość czarteru łodzi motorowych typu Hauseboat oraz szkoleń w zakresie uprawnień do prowadzenia jachtów motorowych.

Nasz Zespół

tworzą specjaliści w dziedzienie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Danych Osobowych oraz Kadr i Płac.

Piotr Bucior

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Marek Mróz

Główny Specjalista ds. Bhp
Inspektor Ppoż
Manager Bezpieczeństwa Informacji
Inspektor Ochrony Danych
Audytor ISO 27001

Monika Kawa

Specjalista ds. Kadr i Płac
Główny Specjalista ds. Bhp
Inspektor Ppoż
Inspektor Ochrony Danych

Edward Dybowski

Główny Specjalista ds. Bhp
Inspektor Ppoż
Manager Bezpieczeństwa Informacji
Inspektor Ochrony Danych
Audytor ISO 27001