ZASADY OGÓLNE - PIERWSZA POMOC

KAŻDY pełnoletni obywatel ma OBOWIĄZEK udzielać pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Tylko bezpośrednie, zagrożenie jego bezpieczeństwa zwalnia go z tego obowiązku. (udzielając pomocy pamiętaj o własnym bezpieczeństwie).

Gdy przytomnym osobom poszkodowanym nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, nigdy nie wyciągaj ich z pojazdu i nie przenoś – udzielaj pomocy tam gdzie ich zastałeś.

Drogi oddechowe udrażnia się poprzez odchylenie głowy w tył (rękoczyn czoło żuchwa) i wysunięcie żuchwy w przód.

Oceniaj brak reakcji - kaszlu, oddechu i ruchu świadczą o zatrzymaniu krążenia.

Pozycję poszkodowanego zmieniaj tylko wtedy gdy wystąpił brak reakcji lub grozi mu inne zagrożenie zewnętrzne.

U osób potrąconych leżących na plecach stabilizuj głowę między kolanami w klęku, nie układaj ich w pozycji bocznej ustalonej.

WEZWANIE POMOCY

Tel.  999     LUB      112

ZASADY INFORMOWANIA

  • Wskazać miejsce zdarzenia,
  • Podać liczbę poszkodowanych,
  • Opisać obrażenia,
  • Odpowiadać na pytania,
  • nie rozłączać się i udzielać pomocy.

OPIEKA

Poszkodowany przytomny i poruszający się o własnych siłach powinni siedzieć bądź leżeć w bezpiecznym miejscu nie wykonując gwałtownych ruchów głową.

Do przyjazdu lekarza powinni być zabezpieczani przed utratą ciepła.

Powinno się z nimi rozmawiać i uspokajać.

URAZY i KRWOTOKI

Jakikolwiek krwotok tamuje się w miejscu wycieku krwi, (używać należy lateksowych rękawiczek), najczystszym opatrunkiem, jaki mamy pod ręką. Jeśli w urazie powstał otwór należy zapchać go opatrunkiem, jeśli krwawienie nie ustaje zakładamy następny opatrunek.

Nigdy nie używamy waty do tamowania krwotoków i opatrywania ran.

Szczelnie nie należy natomiast tamować krwotoków głowy, płyn i krew powinny sączyć się na zewnątrz.

Krwotoku z nosa nie tamuje się odchylając głowę, powinna ona zwisać swobodnie w przód, na karku można umieścić chłodny kompres – należy uczyć szczególnie dzieci wydmuchiwać nos przy tego typu krwotokach.

ZŁAMANIA

Złamań kończyn nie usztywnia się i w miarę możliwości nie należy nimi poruszać. Kończyna ma zostać pozostawiona w pozycji neutralnej do przyjazdu wyspecjalizowanych służb. Należy ustabilizować sąsiadujące ze złamanym miejsce stawy lub kości - zgodnie z zasadą Potta.

OPARZENIA

Oparzenia należy tylko i wyłącznie schładzać bieżącą wodą. Jeśli oparzenie powstało od środka żrącego należy zdjąć odzież, jeśli od temperatury, pozostawia się ją na poparzonej powierzchni ciała.

PIERWSZA POMOC - BASIC LIFE SUPPORT

Resuscytacja krążeniowo oddechowa:

  • 30 UCISKÓW DOLNEJ CZĘŚCI KLATKI PIERSIOWEJ w tempie 100/min. i głębokości 4 - 5 cm. i DWA WDECHY RATOWNICZE.
  • U dzieci "odwraca się" resuscytację - zaczynamy od 2 oddechów a następnie uciskania klatki piersiowej.

Po czterech minutach od ustania krążenia rozpoczyna się śmierć mózgu, po kolejnych dziesięciu następuje śmierć centralnego układu nerwowego. Jeśli w tym czasie nie udzielimy pierwszej pomocy – nie damy szans na przeżycie. Należy pamiętać również, że nie poziom udzielonej pomocy, ale czas rozpoczęcia działań decyduje o życiu lub śmierci.

PORADNIK PRACODAWCY - BHP - PPOŻ - ODO

Zakładka poświęcona aktualnościom z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej po mału ewoluuje. Pisząc o naszych działaniach usługowych, zrodził się pomysł aktualnych odpowiedzi na pojawiające się i nurtujące naszych kontrahentów problemy. Tak też powstał pomysł stworzenia tematycznego poradnika, w którym będziemy na bieżąco odpowiadać na pojawiające się pytania z naszej branży.
Zapraszamy także do zakładki BHP Retro - czyli archiwalnych zasad, oznakowania i dawnego sprzętu minionych czasów, dotyczących bezpośrednio naszej pracy.
 
Z Pozdrowieniem-  Piotr Bucior & Marek Mróz

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasz poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do niej. W poradniku dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach. Treści zawarte na stronie są wyrazem poglądów autorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. Korzystanie z tej zawartości, nie buduje również stosunku nawiązania wiążącej prawnie umowy.

Na naszej stronie znajdują się także linki odsyłające do innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.