Utworzenie struktur bhp, szczególnie w małych zakładach pracy budzi niejednokrotnie wiele pytań. Czy potrzebuję zatrudniać behapowca ? Czy mogę zająć się tym sam ? Czy mnie w ogóle to dotyczy ? Z takimi i podobnymi pytaniami niejednokrotnie spotykamy się w naszej pracy, i postanowiliśmy jasno opisać ten temat, rozwiewając ewentualne wątpliwości. Zgodnie z nadrzędnym aktem prawnym jakim jest Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 ), obowiązek utworzenia w zakładzie pracy służby Bhp dotyczy wszystkich pracodawców. Kodeks Pracy precyzuje również w jakich formach służba ta może funkcjonować...

Zgodnie z art. 23711 ustawy, wynika co następuje:

1. Pracodawca zatrudniający do 10 pracowników, lub jeżeli prowadzona przez niego działalność została zakwalifikowana do nie wyższej niż 3 kategorii ryzyka - do 20 pracowników, może sam wykonywać zadania służby bhp pod warunkiem ukończenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców pełniących zadania służby bhp.

2. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 100 pracowników powierza zadania służby bhp: pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, lub w przypadku braku kompetentnych pracowników,specjalistom z poza zakładu pracy.

3. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników obowiązek utworzenia tzw. etatowej służby bhp gdzie od 600 osób jest to już pełen etat. O ile w trzecim przypadku sprawa ma się stosunkowo jasno, to pierwsze dwa mają różne drogi rozwiązań ale tylko jedna z nich jest w pełni skuteczna i nie pozostawia pracodawcy problemu, na który musi poświęcić cenny czas...

Wiadomo że nadrzędnym celem przedsiębiorstwa są czynności powodującej jego stały rozwój i wypracowywanie zysku, zarówno dla pracodawcy jak i zatrudnionych pracowników. Podejmując się działań "samodzielnych" pracodawca w pewnym sensie odrywa się od głównych celów swoich działań, a ponadto i tak części zakresu wymaganych czynności wykonywać nie może - np. nie może szkolić.

Bardzo podobnie sprawa ma się pracownikiem, któremu powierzono wykonywanie zadań, często ten dodatkowy "obowiązek" jest marginalizowany i traktowany jako zło konieczne, a co za tym idzie pracodawca naraża się na "kłopoty" w tym zakresie. Dlaczego ? Ponieważ to właśnie on ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie.

Jak ważna jest świadomość w zakresie bhp, szkolenia i czynności prowadzące do podnoszenia jakości w tym zakresie nikogo przekonywać nie trzeba. Jednak aby zabezpieczyć się kompleksowo w zakresie obsługi bezpieczeństwa i higieny pracy warto skorzystać z usług specjalistów, którzy zajmują się tą branżą zawodowo. Nie tylko mają w tej dziedzinie doświadczenie, ale zapewniają wzrost bezpieczeństwa w firmie oraz pewność że prowadzone działania są zgodne z obowiązującym prawem.

Nasza firma realizuje pełne usługi bhp, łącząc je z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. Te aspekty łączą się mocno w kompleksowej obsłudze firm i są bardzo wygodnym rozwiązaniem. Umożliwiają pracodawcom koncentrację procesów zarządczych i produkcyjnych, na zasadniczych celach Przedsiębiorstwa ułatwiając ich sprawne, a co najważniejsze bezpieczne dla pracowników funkcjonowanie.

PORADNIK PRACODAWCY - BHP - PPOŻ - ODO

Zakładka poświęcona aktualnościom z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej po mału ewoluuje. Pisząc o naszych działaniach usługowych, zrodził się pomysł aktualnych odpowiedzi na pojawiające się i nurtujące naszych kontrahentów problemy. Tak też powstał pomysł stworzenia tematycznego poradnika, w którym będziemy na bieżąco odpowiadać na pojawiające się pytania z naszej branży.
Zapraszamy także do zakładki BHP Retro - czyli archiwalnych zasad, oznakowania i dawnego sprzętu minionych czasów, dotyczących bezpośrednio naszej pracy.
 
Z Pozdrowieniem-  Piotr Bucior & Marek Mróz

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasz poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do niej. W poradniku dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach. Treści zawarte na stronie są wyrazem poglądów autorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. Korzystanie z tej zawartości, nie buduje również stosunku nawiązania wiążącej prawnie umowy.

Na naszej stronie znajdują się także linki odsyłające do innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.