PORADNIK

 

INICJATYWY

PARTNERZY

PORADNIK PRACODAWCY - BHP - PPOŻ - ODO

Zakładka poświęcona aktualnościom z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej pomału ewoluuje. Pisząc o naszych działaniach usługowych, zrodził się pomysł aktualnych odpowiedzi na pojawiające się i nurtujące naszych kontrahentów problemy. Tak też powstał pomysł stworzenia tematycznego poradnika, w którym będziemy na bieżąco odpowiadać na pojawiające się pytania z naszej branży.
Zapraszamy także do zakładki BHP Retro - czyli archiwalnych zasad, oznakowania i dawnego sprzętu minionych czasów, dotyczących bezpośrednio naszej pracy.
 
Z Pozdrowieniem-  Piotr Bucior & Marek Mróz

Utworzenie struktur bhp, szczególnie w małych zakładach pracy budzi niejednokrotnie wiele pytań. Czy potrzebuję zatrudniać behapowca ? Czy mogę zająć się tym sam ? Czy mnie w ogóle to dotyczy ? Z takimi i podobnymi pytaniami niejednokrotnie spotykamy się w naszej pracy, i postanowiliśmy jasno opisać ten temat, rozwiewając ewentualne wątpliwości. Zgodnie z nadrzędnym aktem prawnym jakim jest Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 ), obowiązek utworzenia w zakładzie pracy służby Bhp dotyczy wszystkich pracodawców. Kodeks Pracy precyzuje również w jakich formach służba ta może funkcjonować...

Zgodnie z art. 23711 ustawy, wynika co następuje:

1. Pracodawca zatrudniający do 10 pracowników, lub jeżeli prowadzona przez niego działalność została zakwalifikowana do nie wyższej niż 3 kategorii ryzyka - do 20 pracowników, może sam wykonywać zadania służby bhp pod warunkiem ukończenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców pełniących zadania służby bhp.

2. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 100 pracowników powierza zadania służby bhp: pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, lub w przypadku braku kompetentnych pracowników,specjalistom z poza zakładu pracy.

3. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników obowiązek utworzenia tzw. etatowej służby bhp gdzie od 600 osób jest to już pełen etat. O ile w trzecim przypadku sprawa ma się stosunkowo jasno, to pierwsze dwa mają różne drogi rozwiązań ale tylko jedna z nich jest w pełni skuteczna i nie pozostawia pracodawcy problemu, na który musi poświęcić cenny czas...

Wiadomo że nadrzędnym celem przedsiębiorstwa są czynności powodującej jego stały rozwój i wypracowywanie zysku, zarówno dla pracodawcy jak i zatrudnionych pracowników. Podejmując się działań "samodzielnych" pracodawca w pewnym sensie odrywa się od głównych celów swoich działań, a ponadto i tak części zakresu wymaganych czynności wykonywać nie może - np. nie może szkolić.

Bardzo podobnie sprawa ma się pracownikiem, któremu powierzono wykonywanie zadań, często ten dodatkowy "obowiązek" jest marginalizowany i traktowany jako zło konieczne, a co za tym idzie pracodawca naraża się na "kłopoty" w tym zakresie. Dlaczego ? Ponieważ to właśnie on ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie.

Jak ważna jest świadomość w zakresie bhp, szkolenia i czynności prowadzące do podnoszenia jakości w tym zakresie nikogo przekonywać nie trzeba. Jednak aby zabezpieczyć się kompleksowo w zakresie obsługi bezpieczeństwa i higieny pracy warto skorzystać z usług specjalistów, którzy zajmują się tą branżą zawodowo. Nie tylko mają w tej dziedzinie doświadczenie, ale zapewniają wzrost bezpieczeństwa w firmie oraz pewność że prowadzone działania są zgodne z obowiązującym prawem.

Nasza firma realizuje pełne usługi bhp, łącząc je z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. Te aspekty łączą się mocno w kompleksowej obsłudze firm i są bardzo wygodnym rozwiązaniem. Umożliwiają pracodawcom koncentrację procesów zarządczych i produkcyjnych, na zasadniczych celach Przedsiębiorstwa ułatwiając ich sprawne, a co najważniejsze bezpieczne dla pracowników funkcjonowanie.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok