Ustawa “Kamilka” wymagania i standardy w praktyce

Powszechna w naszym kraju społeczna znieczulica oraz bardzo poważny obszar jakim jest bezpieczeństwo najmłodszych doczekał się nowych uregulowań prawnych. 15 lutego 2024 r. weszła w życie tzw. “Ustawa Kamilka”, czyli nowelizacja szeregu ustaw Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących ochrony małoletnich, którzy stali się ofiarami szeroko pojętej przemocy. Przyjęta nowelizacja swoją Dowiedz się więcej…

Stanowisko pracy z monitorem ekranowym – wymagania od A do Z

Stanowiska pracy z monitorem ekranowym to jedne z najczęstszych i zarazem niezbędnych w wielu obszarach stanowiska pracy, konieczne do prawidłowej działalności praktycznie każdej firmy lub instytucji. Uwarunkowania dotyczące organizacji stanowik tego typu zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w Dowiedz się więcej…

Stanowisko pracy z monitorem ekranowym – obowiązki pracodawcy

Stanowiska pracy administracyjno biurowej to jedne z najczęstszych i zarazem niezbędnych w wielu obszarach stanowiska pracy, konieczne do prawidłowej działalności praktycznie każdej firmy lub instytucji. Typowa praca administracyjno – biurowa wykonywana najczęściej w wymuszonej dla pracownika, najczęściej siedzącej pozycji, generuje sporo wymagań, których realizacja może w znaczny stopniu ograniczyć szereg Dowiedz się więcej…

Co powinna zapewniać obsługa Bhp ?

Zapewnienie przez Pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, to jeden z jego głównych obowiązków wynikający nie tylko z przepisów prawa, ale także zwykłej odpowiedzialności i logiki związanej z prowadzoną działalnością. Zgodnie z wymaganiami prawa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub będąca zarządzającą instytucją państwową, ma kilka możliwości właściwej realizacji ciążących na Dowiedz się więcej…

Instalacja Tryskaczowa – wymagania, działanie i serwis

Zabezpieczenie użytkowanych obiektów w sprzęt umożliwiający właściwą reakcję na zagrożenia pożarowe, to kluczowy, jeśli nie najważniejszy z obowiązków ich właścicieli, zarządców lub w określonych przypadkach użytkowników z nich korzystających. Jednym ze sposobów ochrony jest zabezpieczenie obszaru poprzez wykonanie w obiekcie systemu instalacji tryskaczowej, zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Dowiedz się więcej…

Zgodność z Rodo – Nagrywanie Rozmów telefonicznych – cz.8

Większość Instytucji w szczególności dużych podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych, używa narzędzi umożliwiających nagrywanie prowadzonych rozmów telefonicznych. Działanie to w zakresie przekazywanych przez telefonującą osobę informacji oraz ich utrwalania przez Administratora Danych Osobowych jest obszarem, który podlega regulacjom nałożonym przez Unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia Dowiedz się więcej…

Zgodność z Rodo – Podstawy prawne przetwarzania danych – cz.7

Zgodność z prawem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych, to jeden z jego nadrzędnych obowiązków w zakresie spełnienia wymagań nałożonych przez Unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu Dowiedz się więcej…

Przegląd szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

Zapewnienie bezpieczeństwa w zarządzanych obiektach szkolnych to podstawowy obowiązek zarządzających nimi osób. W szczególności dotyczy to placówek, z których bezpośrednio korzystają najmłodsi odbiorcy oferowanych usług, a rozpatrywanym kontekście uczniowie publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Zapewnienia w tym zakresie wymaga nie tylko spełnienie uwarunkowań bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania Dowiedz się więcej…

Podręczny sprzęt gaśniczy: Gaśnice – ile, gdzie, dlaczego i jak często ?

Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, a tym samym najpopularniejszych w tym zakresie różnych rodzajów gaśnic budzi sporo i kontrowersji. Często spotykany zupełny brak podręcznego sprzętu lub jego fatalny stan techniczny kontrastuje niekiedy także ze swoistym przerostem formy nad treścią. Jak zatem właściwie i w jaki podręczny sprzęt gaśniczy wyposażyć użytkowany budynek Dowiedz się więcej…