Newsletter – Bezpłatny Poradnik Pracodawcy

Jednym z kolejnych działań w zakresie prowadzanego przez nas administracyjnego wsparcia działalności, zarówno podmiotów państwowych jak i prywatnych będzie newsletter – Poradnik Pracodawcy, który uruchamiamy na początku roku 2023. Newsletter będzie prowadzony w kilku wersjach, dostępnych dla określonych grup użytkowników, w czterech głównych kontekstach: Bezpieczeństwie i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Dowiedz się więcej…

Zgodność z RODO cz. 4 – Polityka Prywatności

Jednym z ważniejszych, a jednocześnie łatwo widocznych elementów mających wpływ na zgodność z RODO, jest rzetelność i przejrzystość przetwarzanych przez administratora danych osobowych, wobec osób, których dane te dotyczą. Zadanie to w dużej mierze spełnia publikacja informacyjna określana najczęściej jako – Polityka Prywatności, opisująca między innymi zakres, cele oraz podstawy Dowiedz się więcej…

Zgodność z RODO cz. 3 – Monitoring w pięciu krokach

Możliwość stosowania monitoringu wizyjnego, to jedno z narzędzi jakie ma do dyspozycji pracodawca, mające realny wpływ nie tylko na bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ale także zatrudnionych czy przebywających na kontrolowanym przez niego terenie osób. Obecne uwarunkowania prawne umożliwiając stosowanie tego rozwiązania, nakładają jednocześnie szereg obowiązków jakie musi spełnić lub zapewnić pracodawca Dowiedz się więcej…

Wymagania stanowiska pracy biurowej

Stanowiska pracy biurowej to miejsca gdzie założenia dotyczące ergonomii mają szczególny wpływ nie tylko na komfort pracy, która przez większość czasu odbywa się w pozycji wymuszonej i niejednokrotnie obciążającej wzrok pracownika. Podstawą spełnienia wymagań ergonomii, jest dostosowanie stanowiska pracy, używanych narzędzi i sprzętu oraz samych warunków pracy do możliwości psychofizycznych Dowiedz się więcej…

Oświetlenie stanowiska pracy

Właściwe oświetlenie stanowiska pracy, to jeden z podstawowych parametrów, mający niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, który powinien być brany pod uwagę nie tylko podczas jego projektowania, ale także w czasie użytkowania i wprowadzanych zmian. Jakie regulacje prawne warunkują prowadzenie pomiarów i kto może je wykonywać ? Jakie są Dowiedz się więcej…

Komisja bhp – w pigułce.

Powołanie w zakładzie pracy komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, niejednokrotnie wzbudza szereg niejasności bądź obaw związanych nie tylko z jej powstaniem ale również uprawnieniami i wpływem na funkcjonowanie firmy. Kiedy Komisja Bhp jest obowiązkowa, a kiedy jej powołanie jest nieobligatoryjne ? Kto powinien znaleźć się w jej składzie i jakie Dowiedz się więcej…

Hełm bezpieczeństwa – wymagania i kolory

Hełm ochronny czy też hełm bezpieczeństwa, określany często i niestety błędnie jako “kask ochronny”, jest jednym ze środków ochrony indywidualnej, stosowanym w miejscach gdzie zachodzi ryzyko wystąpienia urazu głowy. Uregulowania prawne warunkujące konieczność stosowanie środków ochrony indywidualnej lub zbiorowej, zawarto w § 39 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z Dowiedz się więcej…