Poczta zgodna z rodo

Korzystanie z poczty elektronicznej w prowadzonej korespondencji, w obecnych czasach jest regułą. Dużo szybsza i zdecydowanie pojemniejsza niż poczta tradycyjna, generująca także niewielkie koszty, w większości przypadków zastępuje prawie całkowicie pocztę tradycyjną. Niestety, bardzo często korzystanie z poczty elektronicznej przez osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jest niezgodne z obowiązującymi Czytaj dalej…

Prace wzbronione młodocianym

Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, określa szczegółowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r (Dz. U. nr 200 poz. 2047 z późn. zm.) ujednolicone Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. (poz. 1509). Rozporządzenie to definiuje konieczność Czytaj dalej…

Kamizelki odblaskowe z nadrukiem

Jednym z ważniejszych, a jednocześnie niedocenianym aspektem mającym niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo ma widoczność, nie tylko pracowników ale także pracujących maszyn, urządzeń oraz miejsc niebezpiecznych. Widoczność ta, mająca szczególne znaczenie w określonych warunkach czasowych lub atmosferycznych, jest także jednym z wymogów bezpieczeństwa stosowanym jako rozwiązanie prewencyjne. Jednym z takich rozwiązań Czytaj dalej…

Prace uciążliwe, niebezpieczne i szkodliwe dla kobiet

PRACE NIEBEZPIECZNE, UCIĄŻLIWE I SZKODLIWE Uregulowania prawne, określające ewentualne ograniczenia lub wykluczenia z wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością przez zatrudnione w zakładzie kobiety określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących Czytaj dalej…