Planowane wdrożenie regulacji prawnych związanych z Dyrektywą w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz projektem krajowej ustawy znanej potocznie jako – ustawa o sygnalistach, wzbudzają sporo kontrowersji, dyskusji oraz niestety, podobnej jak w okresie wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych i wymagań RODO fali półprawd i zwykłych prymitywnych oszustw. Próby wyłudzeń informacji, zastraszania karami, kontrolami lub donosami to najczęstsze ze stosowanych praktyk. Jakie zatem, zgodnie z przepisami prawa obszary podlegają uwarunkowaniom prawnym i co może zgłosić sygnalista ?

Zgodnie z uregulowaniem prawnym wynikającym z Art. 3 Ustawy, możliwościom zgłoszenia naruszenia prawa Unii podlegają obszary dotyczące:

1. zamówień publicznych,

2. usług, produktów i rynków finansowych,

3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,

5. bezpieczeństwa transportu,

6. ochrony środowiska,

7. bezpieczeństwa żywności,

8. zdrowia publicznego,

9. ochrony konsumentów,

10. ochrony prywatności i danych osobowych,

11. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,

12. interesów finansowych Unii Europejskiej,

13. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Pracodawca zgodnie z Art. 3 pkt 2 ustawy może dodatkowo ustanowić co może zgłosić sygnalista i udostępnić możliwość zgłaszania w zarządzanym przez siebie zakładzie pracy innych naruszeń, niż te o których mowa powyżej, w tym tych dotyczących obowiązujących u tego pracodawcy regulacji wewnętrznych lub przyjętych standardów etycznych.

Jeśli potrzebujesz konsultacji lub bezpośredniego wsparcia w zakresie doradztwa, opracowania dokumentacji lub przygotowania odrębnego systemu dla zgłoszeń wewnętrznych oraz ich obsługi – skontaktuj się z nami. Dysponujemy dedykowaną platformą zgłoszeniową oraz zespołem specjalistów, który zapewni zgodną z prawem obsługę zgłoszeń zgodną z Ustawą o Sygnalistach.

Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

Opracowanie / Marek Mróz

Manager Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych

Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do wartościowych książek o ochronie danych osobowych. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój naszego poradnika. Dziękujemy.

Ochrona Danych Medycznych i Osobowych Pacjentów – kupisz tutaj,

Ochrona Danych Osobowych – Poradnik dla Przedsiębiorców – kupisz tutaj,

Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych – kupisz tutaj,

Informatyka Śledcza – kupisz tutaj,

Profesjonalne testy penetracyjne – kupisz tutaj.