KADRY I PŁACE

Usługi w zakresie dziedziny kadry i płace, które prowadzimy równolegle obok zadań Bhp, Ppoż i Rodo, to jedno z większych administracyjnych wyzwań stojących przed właścicielem firmy. Nasza oferta zapewnia przede wszystkim prowadzenie i doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji pracowniczej. Jesteśmy także przygotowani do prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy. Korzystanie z naszych usług pozwoli firmom optymalizować koszty pracy oraz prowadzić kompleksowe sprawy kadrowe na najwyższym poziomie.

PŁACE – OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

Doradztwo w tym zakresie dzielimy na dwie usługi – naliczanie płac oraz pełną obsługę kadrowo – płacową. W zależności od podjętego zakresu działań zapewniamy następujące spektrum usług:

 • Założenie i prowadzenie teczki osobowej,
 • Rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS,
 • Sporządzanie dokumentów kadrowych, kwestionariuszy osobowych, skierowań na badanie lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Przygotowywanie umów o pracę, aneksów, porozumień zmieniających oraz umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzanie dokumentacji związanej ze zwolnieniami z pracy, wypowiedzeń oraz świadectw pracy,
 • Monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń Bhp,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich,
 • Sporządzanie listy płac,
 • Wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym,
 • Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń (DRA, PIT4)
 • Przygotowanie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS (Z-3, Z-3A),
 • Sporządzanie deklaracji rocznej dotyczącej wypłaconych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń (PIT-4R),
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych (PIT-11/8B, PIT-40),
 • Przygotowywanie rocznych deklaracji.