Realizowane przez nas usługi ochrony środowiska oraz ich zakres opieramy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. ). Ten akt prawny oraz kilka około ustawowych uregulowań, nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków, wymaganych uzgodnień i decyzji oraz składania raportów związanych z ochroną środowiska, w szczególności tych mogących negatywnie na nie oddziaływać.

Nasze Biuro w tej dziedzinie oferuje Państwu usługi ochrony środowiska, w następującym zakresie:

 1. Opracowanie dokumentacji w ramach wniosków do instytucji samorządowych takich jak: Karty informacyjne przedsięwzięć oraz raporty oddziaływania na środowisko na potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
 2. Okresowe sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego – OS 1, OS3, OS6,
 3. Sporządzanie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami BDO,
 4. Nadzór nad ewidencją odpadów, ścieków i śmieci,
 5. Sporządzanie rocznego raportu Kobize,
 6. Sprawozdania za pobór wód,
 7. Opracowanie operatów wodno-prawnych oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń,
 8. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 9. Szkolenia w zakresie ochrony środowiska.

  Ponadto oferujemy fachowe doradztwo i obsługę administracyjną w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami w firmie, naliczanie wymaganych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz inne dokumenty powiązane z ochroną środowiska.