Praca z monitorem ekranowym, to w zdecydowanej większości domena pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno biurowych. Jednym z głównych zagrożeń, poza największym z zagrożeń – wymuszoną pozycją przy pracy, jest praca wzrokiem. Okulary korekcyjne w pracy z monitorem ekranowym, to nie tylko jeden z obowiązków ciążących na pracodawcy, to także rozwiązanie o działaniu prewencyjnym dla pracowników.

Wymagania prawne w zakresie obowiązków pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych przy pracy z monitorem ekranowym, określają dwa zasadnicze akty prawne:

1. Kodeks pracy – art. 237 pkt. 6 określa, iż: „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami”.

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku ( Dz.U. 1998 poz. 148 nr 973), które dodatkowo precyzuje ten obszar o zapisy zawarte w § 8 pkt 2 – „Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego”.

Warto zauważyć, iż użyte wyżej sformułowanie, odnosi się bezpośrednio do uregulowań precyzujących kiedy wspomniana sytuacja występuje , a kiedy przepisy te zupełnie go nie dotyczą. W § 2 wspomnianego rozporządzenia określono co rozumiane jest jako monitor ekranowy – “urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskania obrazu” oraz wykładnię stanowiska pracy, którego zapisy dotyczą: przestrzeni pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy. Dotyczy to wymienionych trzech zakresów:

1. monitora ekranowego, klawiatury, lub innym urządzeniem wejściowym, jednostką centralną, stacją dyskietek,

2. wyposażeniem dodatkowym: np. drukarką, skanerem, itp,

3. wyposażeniem pomocniczym: np. stół krzesło, uchwyty na dokumenty, podnóżek.

Co istotne do spełnienie wszystkich wymagań zakwalifikowania stanowiska pracy jako uprawnione do korzystania z okularów do pracy z monitorem przez pracownika, całość musi spełniać jeszcze jedną kwestię. Zatrudniony tam pracownik, w tym praktykant lub stażysta musi użytkować monitor ekranowy co najmniej przez połowę swojego dobowego czasu pracy.

Przepisów określonych w rozporządzeniu, co jednocześnie wyklucza formalne prawo pracownika do ubiegania się o okulary korekcyjne do pracy z monitorem ekranowym, nie stosuje się natomiast do:

1. kabin kierowców oraz kabin maszyn i pojazdów,

2. systemów komputerowych na pokładach środków transportu,

3. systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,

4. systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,

5. kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,

6. Maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

Jak zatem w praktyce wprowadzić w firmie zasady regulujące temat zabezpieczenia pracowników w okulary korekcyjne, i co ile przysługują one pracownikowi ? Najbardziej spójnym w tej kwestii, jest wprowadzenie stosownych uregulowań wewnętrznych – Regulaminu w zakresie dofinansowania zakupu okularów, zawierającego zasady zakupu, kwotę refundacji oraz okres co jaki przysługuje zakup nowych okularów lub samych szkieł. Regulamin taki powinien zawierać także informację, o zasadach refundacji w przypadku pogorszenia się wzroku, określać czy pracodawca refunduje tylko szkła i robociznę, czy również nowe oprawki. Warto także zawrzeć w nim zapisy normujące temat zagubienia lub zniszczenia okularów przez pracownika.

Refundacja kosztów zakupu okularów, czyli częściowa partycypacja w ich zakupie to najczęściej stosowane rozwiązanie, które podobnie jak zwrot całych kosztów będzie zgodne z prawem, gdyż przepisy nie określają wprost żadnej kwoty i najczęściej oscyluje ona w granicach 200 – 400 złotych. Natomiast uregulowania co do czasu użytkowania, z racji iż nie wspomina o nich żaden ze wspomnianych aktów, sensownym jest oprzeć o prowadzone okresowo badania lekarskie medycyny pracy, które mogą wskazać nie tylko konieczność stosowania okularów korekcyjnych, ale także zmianę wady wzroku.

Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

Opracowanie / Marek Mróz – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.