Pierwsza pomoc i szkolenia dla pracowników w tym zakresie, to  bardzo istotny element łańcucha bhp nie tylko w zakładzie pracy, ale także w życiu prywatnym. Znajomość zasad, umiejętność ich praktycznego użycia może przydać się wtedy kiedy najmniej się jej spodziewamy. Obowiązek szkoleń pierwszej pomocy przedkłada się przede wszystkim na ich zakres zawarty w programie szkoleń wstępnych i okresowych ale również na wytyczne zawarte w Kodeksie Pracy i Rozporządzeniach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także wymagania nałożone na publiczne i prywatne placówki edukacji. Prowadzone przez nas szkolenia opieramy na najnowszych standardach, prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę o dużej wiedzy i doświadczeniu. Szkoląc stawiamy przede wszystkim na praktyczne zajęcia z użyciem:

  • Fantomów – osoby dorosłej i dziecka,
  • Defibrylatora AED,
  • Pozorowanych ran, złamań i amputacji,
  • oraz środków opatrunkowych do udzielania pierwszej pomocy.

Jak się okazuje apteczka pierwszej pomocy jest często bagatelizowanym a bardzo ważnym ogniwem, wręcz niezbędnym w sprawnie działającym systemie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. To niepozorne pudełko oznakowane białym krzyżem na zielonym tle wiszące lub postawione często gdzieś w kącie, może uratować komuś życie. Łatwość dostępu oraz wiedza pracowników w zakresie korzystania z wyposażenia apteczki to bardzo istotne elementy, a pierwsza pomoc to jeden z kluczy do bezpieczeństwa w każdej firmie. Zapraszamy także do naszego artykułu, w którym poruszamy podstawy prawne tego tematu, omawiamy co powinno się znaleźć, a czego nie powinno być w apteczce pierwszej pomocy.

Nasze działania w zakresie obsługi podręcznych punktów pierwszej pomocy to:

  • Wyposażenie zakładu w apteczki pierwszej pomocy (naścienne stałe i przenośne),
  • Doradztwo w zakresie wyposażenia apteczki odnośnie specyfiki zakładu pracy,
  • Prawidłowe zgodne z normami oznakowanie,
  • Opracowanie instrukcji postępowania w nagłych  wypadkach,
  • Opracowanie zgodnego z normami i dopasowanego do zakładu wyposażenia apteczki,
  • Nadzór nad wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy.