Apteczka Pierwszej Pomocy

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY Różnorodność działań w zakładzie pracy, ich specyfika oraz miejsce wykonywania czynności mają kilka wspólnych mianowników jeśli chodzi o zabezpieczenie bhp. Jednym z nich jest możliwość powstania zagrożeń, mogących doprowadzić do konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej lub podjęcie działań ratunkowych, poprzedzających akcję właściwych służb ratowniczych. Dowiedz się więcej…

Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy

Szkolenia pierwszej pomocy w zakładzie pracy, to nie tylko wymóg prawny, ale także działanie mogące w znacznym stopniu zapewnić wzrost poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Działania w zakresie pierwszej pomocy możemy podzielić na dwie zasadnicze strefy, pomoc służb wykwalifikowanych oraz działania prowadzone w sytuacjach nagłych przez osoby postronne. Zwrócić należy Dowiedz się więcej…