Prace wzbronione młodocianym

Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, określa szczegółowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r (Dz. U. nr 200 poz. 2047 z późn. zm.) ujednolicone Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. (poz. 1509). Rozporządzenie to definiuje konieczność Czytaj dalej…