Jakie uprawnienia ma służba bhp ?

Uregulowania prawne dotyczące zakresu uprawnień służby bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U 1997 nr 109 poz. 704 z późn. zm.). Ustala ono kilka zasadniczych kwestii w zakresie konieczności jej powołania, zakresu działania, odpowiedzialności oraz Czytaj dalej…

Okresowa ocena stanu Bhp

Z CZEGO WYNIKA OCENA STANU BHP ? Obowiązek tworzenia oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, to obowiązek wynikający wprost z przepisów prawa. Pierwszy z nich to art. 207 i 236 Kodeksu pracy, które stanowią: Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny, a w związku z tym powinien organizować pracę Czytaj dalej…