Co powinna zapewniać obsługa Bhp ?

Zapewnienie przez Pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, to jeden z jego głównych obowiązków wynikający nie tylko z przepisów prawa, ale także zwykłej odpowiedzialności i logiki związanej z prowadzoną działalnością. Zgodnie z wymaganiami prawa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub będąca zarządzającą instytucją państwową, ma kilka możliwości właściwej realizacji ciążących na Dowiedz się więcej…

Instalacja Tryskaczowa – wymagania, działanie i serwis

Zabezpieczenie użytkowanych obiektów w sprzęt umożliwiający właściwą reakcję na zagrożenia pożarowe, to kluczowy, jeśli nie najważniejszy z obowiązków ich właścicieli, zarządców lub w określonych przypadkach użytkowników z nich korzystających. Jednym ze sposobów ochrony jest zabezpieczenie obszaru poprzez wykonanie w obiekcie systemu instalacji tryskaczowej, zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Dowiedz się więcej…