Zgodność z Rodo – Podstawy prawne przetwarzania danych – cz.7

Zgodność z prawem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych, to jeden z jego nadrzędnych obowiązków w zakresie spełnienia wymagań nałożonych przez Unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu Dowiedz się więcej…

Przegląd szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

Zapewnienie bezpieczeństwa w zarządzanych obiektach szkolnych to podstawowy obowiązek zarządzających nimi osób. W szczególności dotyczy to placówek, z których bezpośrednio korzystają najmłodsi odbiorcy oferowanych usług, a rozpatrywanym kontekście uczniowie publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Zapewnienia w tym zakresie wymaga nie tylko spełnienie uwarunkowań bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania Dowiedz się więcej…

Podręczny sprzęt gaśniczy: Gaśnice – ile, gdzie, dlaczego i jak często ?

Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, a tym samym najpopularniejszych w tym zakresie różnych rodzajów gaśnic budzi sporo i kontrowersji. Często spotykany zupełny brak podręcznego sprzętu lub jego fatalny stan techniczny kontrastuje niekiedy także ze swoistym przerostem formy nad treścią. Jak zatem właściwie i w jaki podręczny sprzęt gaśniczy wyposażyć użytkowany budynek Dowiedz się więcej…

Zgodność z Rodo – Powierzenie przetwarzania – cz.6

Powierzenie przetwarzania danych, tudzież udostępnienie danych osobowych to zakres, który budzi wśród Administratorów Danych Osobowych nie tylko sporo obaw i wątpliwości, ale również poprzez często błędnie interpretowany kontekst obszar jaki tworzy niezgodności podczas prowadzonych przez nas audytów. Pierwszym z założeń poprawnej interpretacji udostępniania danych innym podmiotom, powinna być weryfikacja wynikająca Dowiedz się więcej…

Newsletter – Bezpłatny Poradnik Pracodawcy

Jednym z kolejnych działań w zakresie prowadzanego przez nas administracyjnego wsparcia działalności, zarówno podmiotów państwowych jak i prywatnych będzie newsletter – Poradnik Pracodawcy, który uruchamiamy na początku roku 2023. Newsletter będzie prowadzony w kilku wersjach, dostępnych dla określonych grup użytkowników, w czterech głównych kontekstach: Bezpieczeństwie i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Dowiedz się więcej…

Zgodność z RODO cz. 4 – Polityka Prywatności

Jednym z ważniejszych, a jednocześnie łatwo widocznych elementów mających wpływ na zgodność z RODO, jest rzetelność i przejrzystość przetwarzanych przez administratora danych osobowych, wobec osób, których dane te dotyczą. Zadanie to w dużej mierze spełnia publikacja informacyjna określana najczęściej jako – Polityka Prywatności, opisująca między innymi zakres, cele oraz podstawy Dowiedz się więcej…

Zgodność z RODO cz. 3 – Monitoring w pięciu krokach

Możliwość stosowania monitoringu wizyjnego, to jedno z narzędzi jakie ma do dyspozycji pracodawca, mające realny wpływ nie tylko na bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ale także zatrudnionych czy przebywających na kontrolowanym przez niego terenie osób. Obecne uwarunkowania prawne umożliwiając stosowanie tego rozwiązania, nakładają jednocześnie szereg obowiązków jakie musi spełnić lub zapewnić pracodawca Dowiedz się więcej…