Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – wymagania

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO (IBP) – PODSTAWY PRAWNE Ochrona przeciwpożarowa i związana z nią Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o Ochronie Przeciwpoża­rowej. Art. 1 niniejszej Ustawy określa konieczność realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: Czytaj dalej…

Ocena ryzyka zawodowego

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Podstawowym aktem prawnym, wprowadzającym obowiązek oceny ryzyka zawodowego oraz stosowania w jej wyniku odpowiednich środków profilaktycznych, jest dyrektywa Rady Europy z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, uchwalona na podstawie Traktatu Rzymskiego. Wymagania dotyczące tego zagadnienia znalazły również Czytaj dalej…

Okresowa ocena stanu Bhp

Z CZEGO WYNIKA OCENA STANU BHP ? Obowiązek tworzenia oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, to obowiązek wynikający wprost z przepisów prawa. Pierwszy z nich to art. 207 i 236 Kodeksu pracy, które stanowią: Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny, a w związku z tym powinien organizować pracę Czytaj dalej…

Palarnia w zakładzie pracy

PALARNIA W ZAKŁADZIE PRACY Palarnia. Słowo budzące sporo kontrowersji, nie tylko w kontekście zdrowia osób zeń korzystających ale również czasu pracy jaki poświęca się na przysłowiowy dymek. Obecnie pracodawcy nie maja obowiązku tworzenia palarni w zakładach pracy, niemniej jednak, jeżeli się na to zdecydują – pomieszczenie to będzie musiało jednak Czytaj dalej…

Jak wygląda Twoje RODO ?

JAK WYGLĄDA TWOJE RODO ? Podczas naszej pracy i codziennej praktyki w zakresie ochrony danych osobowych napotykamy na szereg niezgodności związanych z wprowadzoną w strukturę firm dokumentacją, implementowanymi zasadami lub wymaganiami. Niepokojąco poważnie wygląda także wyjątkowo częste bagatelizowanie tematu przez Administratorów danych i Inspektorów danych osobowych. Bardzo często mamy też Czytaj dalej…

Wsparcie Rodo dla Firm

WSPARCIE RODO DLA FIRM Jak szacuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, znaczna część małych i średnich przedsiębiorców, nie wdrożyła jeszcze wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Czytaj dalej…

Instrukcje BHP

CZYM WŁAŚCIWIE SĄ INSTRUKCJE BHP ? Czym właściwie są instrukcje bhp ? Czym różnią się instrukcje bhp od instrukcji stanowiskowych ? Co powinna zawierać prawidłowo wykonana instrukcja bhp ? Kto opracowuje instrukcję bhp, czy jak się utarło pracownik służby bhp, a może tak naprawdę ktoś inny ? Czy instrukcje bhp Czytaj dalej…

Apteczka Pierwszej Pomocy

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY Różnorodność działań w zakładzie pracy, ich specyfika oraz miejsce wykonywania czynności mają kilka wspólnych mianowników jeśli chodzi o zabezpieczenie bhp. Jednym z nich jest możliwość powstania zagrożeń, mogących doprowadzić do konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej lub podjęcie działań ratunkowych, poprzedzających akcję właściwych służb ratowniczych. Czytaj dalej…

Wymagania Bhp w okresie zimowym

WYMAGANIA BHP W OKRESIE ZIMOWYM Klimatyczna różnorodność pór roku w naszym kraju, niesie za sobą szczególne uwarunkowania w zakresie zapewnienia obowiązujących norm dotyczących zabezpieczenia pracowników, w szczególności podczas wykonywania prac w okresie zimowym. Częstą przyczyną wypadków w tym czasie są nie tyle zaniedbania organizacyjne co brak lub niewłaściwe zabezpieczenie pracowników, Czytaj dalej…