Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, a tym samym najpopularniejszych w tym zakresie różnych rodzajów gaśnic budzi sporo i kontrowersji. Często spotykany zupełny brak podręcznego sprzętu lub jego fatalny stan techniczny kontrastuje niekiedy także ze swoistym przerostem formy nad treścią. Jak zatem właściwie i w jaki podręczny sprzęt gaśniczy wyposażyć użytkowany budynek lub obszar ? Jakie gaśnice występują i do jakich grup pożarowych są przeznaczone ? Na co szczególnie warto zwrócić uwagę przy ich rozmieszczeniu i późniejszym serwisie ? Zapraszamy do artykułu wyjaśniającego ten zakres w praktyce.

Podstawę prawną regulującą ten zakres stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. 2010 nr 109 poz 719 z póżn, zm.). Zapisy szczególne zawiera § 32 odnosząc się zarówno do ilości środka gaśniczego oraz występujących w obiekcie grup pożarowych. Formalnie jedna jednostka środka gaśniczego 2 kg ( lub 3 dm³) powinna przypadać na:

1. Każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

  • zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
  • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m²
  • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem.

2. Każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Warto mieć na uwadze, iż niektóre przypadki wyposażenia opisane są w przepisach szczególnych lub wymagają uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych.

Gaśnice w jakie wyposażamy obiekt, powinny także być dostosowane do występujących na chronionym terenie, mogących wystąpić grup pożarów:

A – materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalania zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli,

B – cieczy i materiałów topiących się,

C – gazów,

D – metali,

F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Kolejną kwestią jaką warto wziąć pod uwagę przy rozmieszczaniu gaśnic jest kilka ważnych aspektów. Dotyczą one nie tylko swoistej logiki rozmieszczenia sprzętu i postanowień zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, ale także jego sprawności technicznej i dostępności dla użytkowników. W tym zakresie wymienić należy następujące uwarunkowania:

1. Umieszczanie gaśnic w miejscach łatwo dostępnych i widocznych – w szczególności przy wejściach do budynków, wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, na klatkach schodowych i korytarzach.

2. Umieszczanie gaśnic z miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła.

3. Umieszczanie gaśnic w tych samych miejscach na każdej kondygnacji jeśli pozawalają na to warunki.

4. Zapewnienie z każdego miejsca obiektu, w którym może przebywać człowiek odległości do gaśnicy nie większej niż 30 m.

5. Zapewnienie dostępu do gaśnicy o szerokości co najmniej 1 m.

W praktyce warto także dodatkowo zwrócić uwagę na dwie sprawy. Umieszczanie gaśnic na zewnątrz chronionych pomieszczeń – w kwestii logiki – nie wejdzie się do pomieszczenia w którym wystąpił pożar lub lokalizacja w nim sprzętu będzie mocno utrudniona. Umieszczanie gaśnic zawieszonych na uchwycie na wysokości umożliwiającej ich podjęcie stojącej obok osoby poprzez chwyt opuszczoną w dół wyprostowaną ręką. Dodatkowo należy także zadbać o właściwy serwis gaśnic, który wykonuje się zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądu gaśnicy dokonuje się co rok ( co pół roku narażonej na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych), natomiast remontu sprzętu w odstępach pięciu lat lub w przypadku takiej konieczności stwierdzonej przez autoryzowanego serwisanta. Co ważne, serwis po przeglądzie powinien nie tylko właściwie oznakować sprzęt ale również przygotować stosowny protokół. Tematykę artykułu poruszam także w filmie poniżej.

Zapraszamy również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

Zapraszamy także do Poradnika Pracodawcy BHP PPOŻ RODO na naszym kanale na platformie YouTube. Zachęcamy do subskrypcji kanału, udostępniania treści dalej oraz zadawania w komentarzach pytań, które pomogą nam przygotowywać wartościowe dla Państwa treści.

Opracowanie / Marek Mróz – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej.

Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.