Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – wymagania

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO (IBP) – WYMAGANIA PRAWNE Ochrona przeciwpożarowa i związana z nią Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o Ochronie Przeciwpoża­rowej. Art. 1 niniejszej Ustawy określa konieczność realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: Czytaj dalej…