Prace uciążliwe, niebezpieczne i szkodliwe dla kobiet

PRACE NIEBEZPIECZNE, UCIĄŻLIWE I SZKODLIWE Uregulowania prawne, określające ewentualne ograniczenia lub wykluczenia z wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością przez zatrudnione w zakładzie kobiety określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących Czytaj dalej…