Uregulowania prawne dotyczące kwalifikacji osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U 1997 nr 109 poz. 704 z późn. zm.). Ustala ono kilka zasadniczych kwestii w kontekście nie tylko koniecznych uprawnień, ale także możliwego zakresu realizacji zadań służby bhp, posiadanych uprawnień oraz wymagań związanych z rozwojem zawodowym i koniecznymi szkoleniami. W tym artykule przybliżę obszar, jaki jest często błędnie interpretowany przez samych zainteresowanych oraz przez pracodawców, zlecających lub powierzających często zadania osobo, które nie mają do nich uprawnień. Kto zatem może być inspektorem lub specjalistą Bhp ?

Generalnie pracowników służby bhp zatrudnia się na następujących stanowiskach:

 • Inspektorów,
 • Starszych inspektorów,
 • Specjalistów,
 • Starszych specjalistów
 • Głównych specjalistów.

Pracownikami służby bhp mogą być natomiast osoby posiadające następujące kwalifikacje:

  1. Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

  2. Starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

  • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
  • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

   3. Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

   4. Starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

   5. Głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

   Co istotne w przypadku większych firm posiadających w swojej strukturze wieloosobową komórką organizacyjną zajmującą się zadaniami służby bhp, osoba nią kierująca powinna spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne  w pkt 3, czyli być specjalistą ds. bhp. Natomiast pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w pkt 2, czyli posiadać tytuł starszego inspektora ds. bhp.

   W sytuacji, kiedy pracodawca zatrudnia powyżej 100 osób o którym mowa w art. 237¹¹ § 2 Kodeksu pracy – w przypadku braku kompetentnych pracowników – pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, który posiada kwalifikacje specjalisty ds. bhp. lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat. Natomiast pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z art. 237¹¹ § 1 Kodeksu pracy, powinien posiadać kwalifikacje starszego inspektora ds. bhp.

   Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie, ale także perfekcyjną obsługę klienta.

   Opracowanie / Marek Mróz – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

   Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

   Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

   Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

   Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.