KTO POTRZEBUJE SŁUŻBY BHP ?

Służba Bhp, a w zasadzie jej powołanie, budzi niejednokrotnie wiele pytań, dylematów oraz niejasności, szczególnie w małych firmach i instytucjach. W niniejszym artykule przybliżę Państwu kilka najistotniejszych oraz najbardziej praktycznych rozwiązań, które warto właściwie odnieść do swojej działalności. Czy potrzebuję zatrudniać specjalistyczną firmę, czy behapowca ? Czy mogę zająć się tym sam ? Czy w ogóle mnie to dotyczy ? Z takimi i podobnymi pytaniami niejednokrotnie spotykamy się w naszej pracy i postanowiliśmy jasno opisać ten temat, rozwiewając ewentualne wątpliwości. Zgodnie z nadrzędnym aktem prawnym jakim jest Kodeks Pracy, obowiązek utworzenia w zakładzie pracy służby Bhp dotyczy wszystkich pracodawców. Kodeks Pracy precyzuje również w jakich formach służba bhp może funkcjonować. Do nierzadkich przypadków, należą także sytuacje kiedy to potencjalni usługodawcy” wprowadzają w błąd swojego zleceniodawcę. Czy robią to celowo czy na skutek swojej niekompetencji, pozostawiam do własnych rozważań.

Zgodnie z art. 23711 ustawy, wynika co następuje:

 1. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:
 • Zatrudnia do 10 pracowników, albo
 • Zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. ( w praktyce bardzo niewygodny do udowadniania w przypadku zdarzeń wypadkowych zapis ).
 1. Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza zadania służby bhp:
 • pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy,
 • lub w przypadku braku kompetentnych pracowników, specjalistom z poza zakładu pracy.
 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcję doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powyższe zapisy precyzuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bhp, które określa następujące pojęcia:

 1. Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej “służbą bhp”, stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe.
 2. Liczbę pracowników służby bhp ustala, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.
 3. Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.
 5. Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy. U pracodawcy będącego jednostką organizacyjną służba bhp podlega bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką lub osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis ten stosuje się także do pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 7

Co ważne w wymienionych wyżej przypadkach zarówno dla pracownika służby bhp jak i pracownika zatrudnionego przy innej pracy, któremu powierzono wykonywani zadań tej służby nie mogą ponosić jakichkolwiek negatywnych następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp.

O ile w przypadku przekroczenia w zatrudnieniu 100 osób sprawa ma się stosunkowo jasno, to wcześniejsze i zdecydowanie liczniejsze w przypadku małych i średnich działalności opcje ilościowe mają różne drogi rozwiązań. W praktyce tylko jedna z nich jest w pełni skuteczna i nie pozostawia pracodawcy problemu, na który w szczególności przy pierwszej z wersji musi poświęcić swój cenny czas i jest to Powierzenie służby bhp specjalistom z poza zakładu pracy. Dlaczego akurat to rozwiązanie ?

Jak wiadomo nadrzędnym celem przedsiębiorstwa są czynności powodującej jego stały rozwój i wypracowywanie zysku, zarówno dla pracodawcy jak i zatrudnionych pracowników. Podejmując się działań “samodzielnych” pracodawca:

 • odrywa się od głównych priorytetów, zadań, i nadrzędnych celów przedsiębiorstwa,
 • części wymaganych czynności w zadaniach służby bhp wykonywać nie może bez dodatkowych uprawnień – np. nie może szkolić okresowo,
 • generuje dodatkowe koszty – szkoleń, części etatu, itp.

Bardzo podobnie sprawa ma się pracownikiem, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, gdyż często ten dodatkowy “obowiązek” jest marginalizowany i traktowany jako swoiste zło konieczne.

W obu powyższych przypadkach pracodawca bezpośrednio naraża się na “kłopoty” ponieważ to właśnie on, ponosi według prawa pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zarządzanym przez siebie przedsiębiorstwie.

Warto także pamiętać o dwóch zapisach w Ustawie które dodatkowo precyzują wymagania stawiane służbie bhp i dają dodatkowe możliwości Państwowej Inspekcji Pracy, która może nakazać inne uregulowania służby bhp:

 • Zarówno pracownik zatrudnionemu przy innej pracy jaki i specjalista z poza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.
 • W niektórych przypadkach właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.

Jak ważny jest aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy i czynności prowadzące do podnoszenia jego poziomu nikogo przekonywać nie trzeba. Psujący wizerunek służby bhp najtańsi „pieczątkowcy” to nie tylko proszenie się o kłopoty, to także realne problemy prawne, niejednokrotnie mogące zakończyć się całkowitym fiaskiem prowadzonej działalności i kłopotami z prawem. Czy zatem warto na tym oszczędzać i szukać na rynku „najtańszego dentysty” ??

Aby skutecznie  i kompleksowo zabezpieczyć swoją działalność w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy warto skorzystać z usług sprawdzonych i polecanych specjalistów, którzy zajmują się tą branżą zawodowo. Nie tylko mają w tej dziedzinie doświadczenie, ale zapewniają wzrost bezpieczeństwa w firmie oraz pewność że prowadzone działania są zgodne z obowiązującym prawem.

Nasza firma realizuje pełne usługi bhp, łącząc je z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, oraz ochrony danych osobowych. Te aspekty łączą się mocno w kompleksowej obsłudze firm i są bardzo wygodnym i zarazem ekonomicznym rozwiązaniem dla obu stron. Umożliwiają pracodawcom koncentrację procesów zarządczych i produkcyjnych, na zasadniczych celach prowadzonej działalności ułatwiając jej sprawne, a co najważniejsze bezpieczne dla pracowników i jej właściciela funkcjonowanie.

Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

Opracowanie / Marek Mróz – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.